PLATAFORMA D'INNOVACIÓ EBREBIOSFERA

QUÈ ÉS?

QUÈ ÉS?

La Plataforma d’Innovació EbreBiosfera s’ha creat per afavorir l’entorn innovador i promoure instruments que facilitin la capacitat del territori per generar coneixement, investigació i innovació i, al mateix temps, garantir la transferència del coneixement generat als sectors productius i a la població en general.

Es tracta d’una operació del PECT EbreBiosfera impulsada per la Universitat Rovira i Virgili que consisteix en que el Campus Terres de l’Ebre, ubicat a Tortosa, esdevingui un espai que faci de nexe entre idees i projectes innovadors, talent, fonts de finançament, empreses i professionals, etc., amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies que se’n derivin en benefici del propi territori.

Compta amb 3 actuacions diferenciades:

   • Creació de l’EbreBiosfera Open Lab
   • Atracció de talent a les Terres de l’Ebre
   • Implantació de l’Oficina Tècnica “Regió del Coneixement”

EBREBIOSFERA OPEN LAB

EBREBIOSFERA OPEN LAB

Què és?

Què és?

És un espai o plataforma de col·laboració, oberta a tothom qui en vulgui formar part, per impulsar l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori.

L’EbreBiosfera Open Lab, com a laboratori d’innovació oberta, facilitarà la relació entre agents que, pel fet de pertànyer a àmbits o sectors  molt diferents, probablement no han col·laborat entre si. També comptarà amb un grup d’experts, el GELI, per promoure projectes d’innovació al territori.

A més a més, tenint en compte el pes de la universitat al territori com a element clau de generació i transferència de coneixement, el Campus Terres de l’Ebre de la URV coordinarà aquesta plataforma i dinamitzarà les connexions entre el teixit empresarial del territori, les Administracions Locals, la Universitat Rovira i Virgili i els agents més dinàmics en els sectors creatius, culturals, esportius, de lleure i de medi ambient.

Què aporta al territori?

Què aporta al territori?

 • Identificar els reptes dels diferents agents del territori i abordar-los com un col·lectiu per tal d’optimitzar recursos en benefici de tots.
 • Suport per part dels tècnics i experts que formin part de l’EbreBiosfera Open Lab en la recerca de solucions als reptes proposats.
 • Assessorament en el desenvolupament de nous productes o serveis, en la millora de productes o serveis ja existents així com en l’acceleració de projectes d’innovació.
 • Disponibilitat d’espais per realitzar les reunions de treball.
 • Accés a les diferents figures de la URV i la Fundació URV com investigadors, centres tecnològics, laboratoris, etc.

Participants:

Participants:

ATRACCIÓ DE TALENT

ATRACCIÓ DE TALENT

Què és?

Què és?

La fuita de talent és un dels principals problemes a Terres de l’Ebre, molts dels joves ebrencs marxen a estudiar fora i, un cop acabada la formació, no hi tornen. A més a més, el talent de fora tampoc acaba ubicant-se al territori ja sigui per la manca d’oportunitats laborals, per l’efecte crida de les grans ciutats, etc.

Per pal·liar aquesta situació, en els últims anys s’estan portant a terme diverses iniciatives d’atracció i retenció de talent, com per exemple el Fòrum del Talent del Montsià, l’Ebre Challenge o el Fòrum d’Ocupació per a la Captació i Retenció de Talent a les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, des de la Plataforma d’Innovació EbreBiosfera, es treballarà per incrementar l’impacte d’aquestes iniciatives i, si es creu convenient, impulsar-ne d’altres.

Per altra banda, es crearà una plataforma virtual d’accés lliure, integrada per al Campus Terres de l’Ebre de la URV i per als instituts del territori que imparteixen formació professional, sense tancar portes a altres entitats d’ensenyaments superiors que hi estiguin interessades, per tal de mostrar la demanda de professionals formats al territori en una sola plataforma. En definitiva, es tractarà d’una borsa de treball on es trobaran l’oferta i la demanda de treball qualificat a les Terres de l’Ebre.

Què aporta al territori?

Què aporta al territori?
 • Donar més visibilitat al talent del territori i a les diferents accions que es fan al respecte.
 • Simplificar i unificar el mercat de treball qualificat a les Terres de l’Ebre.
 • Per als demandants de feina: facilitar la recerca de llocs de treball qualificat al territori.
 • Per als oferents de feina: facilitar l’accés al personal qualificat interessat en treballar a les Terres de l’Ebre.

Participants:

Participants:

OFICINA TÈCNICA «REGIÓ DEL CONEIXEMENT»

OFICINA TÈCNICA «REGIÓ DEL CONEIXEMENT»

Què és?

Què és?

L’Oficina Tarragona Regió del Coneixement  (OTRC) va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de donar suport a l’empresa mitjançant l’assessorament personalitzat en la cerca de finançament, actuar com enllaç entre els elements del sistema ciència-tecnologia-empresa i promoure la innovació i la competitivitat de la demarcació de Tarragona.

Tenint en compte la dimensió de la demarcació, i aprofitant aquest projecte de territori, s’instal·larà una antena permanent de l’Oficina Tècnica “Regió del Coneixement” al Campus Terres de l’Ebre de la URV per tal de poder adaptar l’assessorament i la cerca de finançament a les particularitats del territori ebrenc.

El finançament provindrà principalment d’ajuts i subvencions de fons europeus (FEDER, FEADER, LIFE, Interreg, etc.), espanyols (CDTI, ENISA, MINECO, MINETUR, etc.) i catalans (ACCIÓ, ICF, ARC, GenCat, etc.). Però no es descarten altres fonts de finançament públic o privat.

Què aporta al territori?

Què aporta al territori?
 • Facilitar l’accés a la informació de les convocatòries d’ajuts i subvencions.
 • Difusió de les convocatòries d’ajuts i premis a les Terres de l’Ebre.
 • Suport per aconseguir finançament públic competitiu per als projectes d’R+D+I empresarials i institucionals de les Terres de l’Ebre.

Participants:

Participants: