Es tracta d’un programa creat per l’empresa TerraCycle®, dedicada a buscar solucions innovadores per al reciclatge de residus difícils de reciclar, i cofinançat per l’empresa BIC®. La Universitat Rovira i Virgili, a través del PECT EbreBiosfera, s’hi ha adherit i ha establert un punt de recollida públic de material d’escriptura al Campus Terres de l’Ebre de Tortosa (de moment com a prova pilot i amb la intenció d’ampliar-ho a la resta dels campus).

A la universitat, com a la majoria de centres educatius, s’utilitzen tot tipus d’instruments d’escriptura i quan se’ls acaba la tinta, per exemple a un bolígraf o a un retolador, es tiren a les escombraries. És un fet que es repeteix diàriament a tots els centres tant per part dels alumnes com per part del personal docent i d’administració i serveis. La participació de la URV en el programa de reciclatge d’instruments d’escriptura de TerraCycle és la oportunitat perfecta per facilitar la recollida i reciclatge d’aquest material.

La societat actual cada cop és més conscient de la necessitat de cuidar i protegir el planeta així com de la importància que té l’economia circular en aquest sentit. L’elevat consum de productes de plàstic és un dels principals problemes al medi terrestre i, sobretot, al marí. Amb aquest programa s’aconsegueix evitar la generació de residus de plàstic i donar una nova vida als productes ja que, un cop passin pel procés de reciclatge de TerraCycle®, es convertiran en altres objectes de plàstic com mobiliari per al jardí, regadores, etc. A més a més, el programa es tanca amb un ajut econòmic de 0,01 € per objecte recollit que es donarà a una associació o entitat sense ànim de lucre.

Des de la URV invitem a tothom qui vulgui a venir al Campus Terres de l’Ebre a deixar els seus instruments d’escriptura usats en qualsevol dels contenidors específics que tenim per tal de poder-los enviar a reciclar. També animem a d’altres entitats, públiques o privades, a contribuir en aquesta iniciativa habilitant contenidors per a dipositar aquest tipus de material en algun lloc de les seves instal·lacions. Un cop tinguin un cert volum de material d’escriptura usat, el podran portar al Campus Terres de l’Ebre de la URV o posar-se en contacte amb el mateix per veure quina és la millor manera de gestionar la recollida.

Per qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb el Campus al telèfon 977.464.044 o per correu carme.gisbert@urv.cat

 

Col·laboradors: